Respite care en woonmogelijkheden

Annelies Goorhuis

 

Indien het niet meer haalbaar is dat een kind met een EMB thuis (volledig) woont, zijn er diverse mogelijkheden qua woonmogelijkheden. Hieronder zal een opsomming volgen, echter is deze lijst niet uitputtend; regelmatig ontstaan er nieuwe wooninitiatieven vanuit verschillende invalshoeken.  Om te kijken welke instellingen in de regio zijn:

 

  • Reguliere instellingen; over heel Nederland verspreid zijn er diverse instellingen die de zorg leveren aan kinderen met een EMB. Het voordeel van zo’n instelling is dat er vaak veel expertise in huis is, om de zorg voor deze kinderen te kunnen leveren.
  • Thomashuizen: In deze huizen wonen gemiddeld 8 mensen met een beperking en de zorgondernemers die het Thomashuis runnen. Elk huis heeft een eigen sfeer, en elk huis levert zorg aan diverse doelgroepen. www.thomashuizen.nl
  • Mappa Mondo: Dit is een zorginitiatief vanuit het Rode kruis. Zij bieden woon- en logeermogelijkheden voor zieke kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben.
  • Ouderinitiatieven: Door heel Nederland zijn ouderinitiatieven. Diverse ouders bundelen hun krachten en financiën om een wooninitiatief op te richten, waarbij ze zelf de regie houden over het leven van hun kind en de geboden zorg. Website 'Woonzelf'
  • Wooninitiatieven uitgaand vanuit een cultureel perspectief; Er zijn diverse wooninitiatieven voor verstandelijk beperkten die uit gaan vanuit een religieuze achtergrond.
  • Woonprojecten voor ouders en kinderen; Ouders wonen samen met hun kind in een omgeving waar ze 24 uur per dag terug kunnen vallen op begeleiding.

 

Bij veel van bovenstaande wooninitiatieven, zijn ook mogelijkheden tot vakantie en logeeropvang, zodat ouders thuis tijdelijk ontlast kunnen worden van de zorg.

Voor het zoeken naar een goede woonplek, kan een medewerker van MEE helpen in deze zoektocht en kijken naar welke woonvoorziening het beste bij de voorkeuren past.

 

Handige websites:

Laatste gewijzigd op: