Follow-Up bij kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking

Arda Derksen-Lubsen, Karen Bindels-de Heus


Checklist te gebruiken bij spreekuurbezoek

 

Diagnose:

 

Welke specifieke co-morbiditeit te verwachten:

 

 

 

 

 

Diagnostiek:

 

 

Bloed-chemisch en/ of hematologisch onderzoek:

 

 

Metabool onderzoek:

 

 

Genetisch onderzoek:

 

 

Beeldvorming:

 

 

 

 

Bij vervolgbezoek:

 

Actuele problematiek:

 

 

 

 

 

Specifieke aandachtspunten:

 

 

 • Visus
   

 

 • Gehoor
   

 

 • Communicatie
   

 

 • Pijnklachten
   

 

 • Slikfunctie

 

 

 • Luchtwegklachten
   

 

 • Voeding
   

 

 • GER
   

 

 • Problemen gerelateerd aan evt stoma
   

 

 • Obstipatie
   

 

 • Mictie
   

 

 • Puberteit/ menses
   

 

 • Gebit
   

 

 • Epileptische aanvallen
   

 

 • Tonusregulatie
   

 

 • Zit-loopfunctie
   

 

 • Gewrichten, rug, botkwaliteit
   

 

 • Slaap
   

 

 • Gedrag
   

 

 • Evt behandelbeperking afspraken
   

 

 • Onderliggende diagnose vragen
   

 

 • Andere relevante punten
   

 

 

 

 • Draagkracht gezin
   

 

 • Voorzieningen/ apparatuur thuis
   

 

 

 

Medicatie:
 

 

 

 

Wie is er bij de zorg betrokken?

 

Medische zorg:

 

 • eerste lijn
   

 

 • kinderarts(en)
   

 

 • kinderneuroloog
   

 

 • revalidatiearts
   

 

 • AVG
   

 

 • Oogarts
   

 

 • KNO-arts
   

 

 • Orthopedie
   

 

 • Kinderpsychiater/orthopedagoog
   

 

 • Tandarts
   

 

 

 

Paramedische zorg:

 

 • Fysiotherapie
   

 

 • Logopedie
   

 

 • Ergotherapie
   

 

 • Orthoptist
   

 

 • Audiometrist
   

 

 

 

Sociaal-maatschappelijke zorg:

 

 • Maatschappelijk werk
   

 

 • Consulent MEE
   

 

 • Ondersteuning thuis
   

 

 

 

Financiële zorg

 

 • PGB
   

 

 • Andere bronnen

 

 

 

 

Dagbesteding, woonvorm

 

 

 

Lichamelijk onderzoek

 

 • L/gewicht/schedelomtrek, andere relevante biometrische gegevens
   

 

 • Algemeen intern onderzoek
   

 

 • Neurologisch onderzoek
   

 

 • Aandacht voor huid, drukplekken
   

 

 • Gewrichten, scoliose
   

 

 • Andere relevante punten
   

 

 

 

 

 

Evaluatie


 

 

 

 

Beleid


 

 

 

Laatste gewijzigd op: