School en dag(nacht)besteding

Arda Derksen-LubsenKaren Bindels-de Heus, Annette van den Elzen, Sandra Titulaer, Annelies Goorhuis.

 

School

Dag(nacht)besteding

Particulier initatief, gesponserde zorg

 

School (Financiering: Gemeente)

 

School in de wijk is met de Wet Passend Onderwijs in 2014 zorgplichting geworden: school moet met ouders en een samenwerkingsverband samen zoeken naar danwel benodigde begeleiding op school danwel plaatsing meest geschikte speciaal onderwijs. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen reguliere scholen en speciaal onderwijs. Een regionaal revalidatiecentrum heeft met meerdere samenwerkingsverbanden te maken.

 • regulier onderwijs met ambulante begeleiding vanuit wet passend onderwijs
 • speciaal basisonderwijs (SBO)
  • cluster 1 scholen: onderwijs slechtzienden & blinde kinderen
  • cluster 2 scholen: onderwijs slechthorende & dove kinderen
  • cluster 3 scholen: onderwijs verstandelijke en/ of lichamelijk gehandicapte kinderen:
   • ZMLK: zeer moeilijk lerende kinderen
   • Mytyl: kinderen met motorische handicap
   • Tyltyl: kinderen met meervoudige handicap
   • school voor langdurig zieke kinderen                    
  • cluster 4: onderwijs kinderen met ernstige emotionele en/ of  gedragsproblemen
   • ZMOK: zeer moeilijk opvoedbare kinderen

Viataal: school en internaat voor gecombineerd gehoor- en visueel beperkte kinderen in  St. Michelsgestel

 

Dag(nacht)besteding

 

 • Kinderdienstencentrum of Orthopedagogisch Centrum (Financiering: Jeugdwet tm 4e jaar, WLZ vanaf 5e jaar): dagopvang van kinderen die niet leerbaar zijn, hetzij cognitief, hetzij qua gedrag
 • Verpleegkundig kinderdagverblijf (Financiering: Jeugdwet, ziektekostenverzekering): dagopvang voor kinderen met ernstige medische problematiek (O2, canule, sondevoeding, stoma, peritoneaal dialyse etc)
 • Medisch kleuterdagverblijf (MKD):
  • dagbehandeling voor het jonge kind
  • voor kinderen met psychosociale problematiek en/ of ontwikkelingsachterstand tot  maximaal 1 jaar
  • van 1.5 tot 7 jaar
  • indicatie via wijkteam, CJG, huisarts etc.
  • indicatie door organisatie zelf, is verstrekking vanuit de gemeente, dus elke gemeente eigen regels
  • meestal eerst observatieperiode
 • 24-uursthuiszorg (Financiering: Wet langdurige zorg (Wlz – uitvoering door Centraal Indicatieorgaan Zorg) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) – voorzieningen -, Ziektekostenverzekering (medische en paramedische zorg)
 • Intramurale zorg (Woonvorm voor meervoudig gehandicapten, Kinderhospice) (Financiering: Wet langdurige zorg (Wlz – uitvoering door Centraal Indicatieorgaan Zorg))
 • Logeerhuis (Financiering: Jeugdwet)

 

Particulier initiatief, gesponsorde zorg

 

 • Patientenverenigingen
 • Ondersteuning voor vakantie

Laatste gewijzigd op: