Tabel hulpmiddel per wet

 

Schema WMO/ziektekostenverzekering/UWV 

 

Wet/

regelgeving

Middel

Indicatie

stelling

Selectie/levering

Wat doen ouders

WMO

Verplaatsen:

Wandelwagen:

 • Aangepaste wandelwagen/ buggy duwrolstoel

Auto(stoel):

 • Autostoel (alleen als vervoer op maat niet voldoet)
 • Tegemoetkoming kosten aanpassen auto (aanschaf auto op eigen kosten; eisen tav ouderdom auto)

Vervoer buitenshuis:

 • Vervoer op maat
 • Bovenregionaal vervoer
 • Driewielfiets (eigen bijdrage)
 • Fietsaanpassing (zelf reguliere fiets aanschaffen)
 • Ligfiets (eigen bijdrage)
 • Handbike

Rolstoel:

 • Handbewogen rolstoel
 • Elektrische rolstoel

Sport:

 • Sportrolstoel (lid club vereist)

 

Verzorgen:

 • Groter babybad
 • Badzitje/ aanpassing
 • Douchestoel
 • Douchestretcher
 • Toiletverkleiner
 • Aangepaste toiletbril

 

Tillen/ transfers:

 • Draaischijf
 • Glijzeil
 • Tillift (mobiel/ plafond)
 • Traplift
 • Woonhuislift

 

Woningaanpassingen

Tegemoetkoming in de verhuiskosten

 

 

 

 

Via wijkteam/

WMO

 

NB; er mogen eigen bijdrages geheven worden naar rato van het inkomen van ouders.

 De meeste WMO’s  heffen echter pas bijdrages vanaf 18 jaar en ouder

 

Er kunnen middelen (in natura) verstrekt worden of ouders kunnen  een PGB krijgen om zelf het middel naar keuze (welke wel aan PVE voldoet) aan te schaffen

 

Middelen worden meestal in bruikleen verstrekt

Indien het ervaren probleem alleen is op te lossen dmv het verstrekken van een hulpmiddel

 

WMO consulent geeft opdracht tot selectie en levering hulpmiddel aan gecontracteerd leverancier

 

Selectie middel vindt plaats obv

Programma van eisen (PvE). Hierbij kan een ET/FT ondersteuning bieden.

 

Vaak wordt er gewerkt met voorkeurspakketten

Ouders doen een melding van het ervaren probleem bij het wijkteam

 

WMO consulent neemt contact op met ouders en bespreekt de ervaren problemen en mogelijke oplos-

singen

 

NB; ip wordt er per categorie 1 middel geleverd

 

Ouders kunnen bij de revalidatie advies inwinnen

(verwijzing nodig)

Wet/

regelgeving

Middel

Indicatie

stelling

Selectie/ levering

Wat doen ouders

Ziekte

kosten verzekering

Sta- en loophulpmiddelen:

 • Statafel
 • Loopwagen
 • Rollator
 • Orthese voet/ onderbeen/ hand/ arm
 • Semi-ortopedische schoenen
 • Prothese been/ voet/ arm/ hand

 

Aangepast meubilair:

Zitten:

 • Aangepaste kinderstoel

Slapen:

 • Hoog/laag bed
 • Drukverdelend matras
 • Positioneringsmiddel in bed
 • Bedbox (“speelbox”op verzorgingshoogte)

Buro:

 • Aangepast buro indien standaard niet voldoet obv bv bewegingsbeperking nek, visusproblemen

 

Aangepaste randapparatuur pc:

 • Aangepaste muis
 • Aangepaste toetsenbord
 • Aanpassingen scherm obv visusproblemen

 

Communicatie ondersteunde apparatuur:

 • Knop met spraakuitvoer
 • Spraakcomputer

 

 

Door verzekeraar zelf (vaak uitbesteed aan gecontracteerd leverancier)

 

Er worden voor Semi-orthopedische schoenen eigen bijdrages geheven.

 

Middelen worden meestal in bruikleen verstrekt

Door gecontracteerd leverancier

NB; dit kan per product (groep) verschillend zijn

 

Selectie middel vindt plaats obv

Programma van eisen (PvE). Hierbij kan een ET/FT/ LG ondersteuning bieden.

 

Vaak wordt er gewerkt met  voorkeurspakketten

Ouders moeten een verwijzing naar de revalidatie krijgen tbv advies door arts en ET/FT/LG

 

Obv advies

gesprek in de revalidatie wordt een rapport opgesteld welke ouders doorsturen naar de verzeke-

ring

 

Nb; voor eenvoudige hulpmidde-

len kan ook alleen een machtiging van de (huis)arts voldoende zijn

Wet/ regelgeving

Middel

Indicatie

stelling

Selectie/ levering

Wat doen ouders

UWV

Tbv gebruik leerling regulier of speciaal basisonderwijs (SBO)

 

NIET voor clusteronderwijs zoals Mytylschool, school voor blinden bv

 

Aangepast schoolmeubilair:

 • Aangepaste schoolstoel
 • Aangepaste schooltafel (vanaf groep 3)

 

Schrijfvervangende middelen:

 • Compacte tekstverwerker met klein scherm (1 regel), geen internet etc
 • Laptop
 • Aangepaste randapparatuur pc (zie ziektekosten verzekering)

 

2e verplaatsingsvoorziening:

 • 2e rollator/ rolstoel oid

Alleen indien hulpmiddel van thuis echt op geen enkele manier mee naar school kan komen

 

Door UWV

Door gecontracteerd leverancier

Downloa-

den aanvraag

formulier

UWV

 

Ouders moeten een verwijzing naar de revalidatie krijgen tbv advies door arts en ET/FT/LG

 

Obv advies

gesprek in de revalidatie wordt een rapport opgesteld welke ouders doorsturen, met aanvraag

formulier , naar het UWV

 

Laatste gewijzigd op: