Inleiding

 

Infectieziekten spelen een belangrijke rol in het nieuws en in de medische praktijk. Antibioticumgebruik heeft resistentieontwikkeling tot gevolg. De uitdaging ligt in het kritisch zijn op ons antibioticumgebruik met als doel onze antibiotica nog lang te kunnen gebruiken. Door intensieve gezondheidszorg en internationale reizen krijgen we ook in Nederland te maken met resistente micro-organismen. Klimaatverandering verandert het scala aan infectieziekten. Naast deze berichten die het nieuws halen, vormen infectieziekten als luchtweginfecties en maagdarminfecties een belangrijk deel van de dagelijkse ziektelast van Nederlandse kinderen. Dit werkboek geeft een weergave van de huidige kennis over diagnostiek en therapie van de meest voorkomende infectieziekten bij kinderen.

 

Doel van het werkboek is om een bron te zijn voor snel benodigde kennis gericht op patiëntenzorg. Daarmee hebben we er uitdrukkelijk niet naar gestreefd om volledig te zijn. In de literatuurverwijzingen vindt u bronnen voor achtergrondinformatie.

 

Bij de opzet van het werkboek is uitgegaan van orgaansystemen en daarmee de klacht van het kind. Toegevoegd zijn hoofdstukken over antibiotica, antibiotic stewardship en infectiepreventie.

 

Dit boek verschijnt alleen digitaal. Gezien de huidige mate van digitalisering van onze samenleving heeft de redactie hiervoor gekozen. Het voordeel van deze digitale versie is, dat wijzigingen makkelijk doorgevoerd kunnen worden. Alle hoofdstukken zijn makkelijk te downloaden, inclusief tabellen en illustraties. Realiseert u zich daarbij, dat gedownloade informatie mogelijk verouderd is.

 

In dit boek wordt voor doseringen van antibiotica verwezen naar kinderformularium.nl.

 

Het werkboek kinderinfectieziekten is geschreven door leden van de sectie infectieziekten/immunologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Elk hoofdstuk is door meerdere leden gelezen en becommentarieerd. Daarmee hopen we een inhoudelijk actueel en praktijkgericht werkboek gemaakt te hebben. Desondanks aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het werkboek. Wilt u vragen of suggesties voor verbetering mailen naar de redactie: r.doedens@mzh.nl. Dit kan ook via het reactieformulier op deze website.

 

Een dankwoord gaat naar alle auteurs, en naar Dorine Borensztajn, Romkje Halbertsma en Astrid van Barneveld voor het realiseren van de website.

 

CSL Behring en Abbvie hebben de realisatie van het werkboek ondersteund zonder invloed te hebben op de inhoud van het boek.

 

 

M. Boele van Hoensbroek

R. Doedens

J. Heidema

C. Miedema

C.L. Vermont