Signalering Vluchtelingenkinderen

Het melden van logistieke problemen in de zorg voor vluchtelingenkinderen heeft zeer nuttige informatie opgeleverd. Om de zorg voor vluchtelingenkinderen verder te helpen optimaliseren willen we vanaf heden ook de medische en psychische problematiek van vluchtelingenkinderen in kaart brengen.
Het doel van de vernieuwde signalering vluchtelingenkinderen is de zorg voor vluchtelingenkinderen te helpen optimaliseren

We willen u vragen om: 
Alle vluchtelingenkinderen die bij u komen te melden en een korte vragenlijst over medische, psychische en logistieke problemen in te vullen, ook als er geen problemen zijn.
Het blijft een anonieme signalering

Kinderarts & Samenleving over dit onderwerp:
Kinderarts en vluchteling - vrienden met een missie
Meldpunt vluchtelingenkinderen werpt vruchten af (alleen leden)
Kinderartsen in actie voor vluchtelingenkinderen  (alleen leden)

Vragenlijst

Mijn sectie