Het meldsysteem

Meldingen

Maandelijks wordt aan alle klinisch werkzame kinderartsen een digitale NSCK-meldbrief gestuurd. Via de links in deze mail kunnen kinderartsen aandoeningen melden. Na aanmelding krijgt de inzendende kinderarts geheel automatisch een bijbehorende vragenlijst opgestuurd voor de gemelde aandoening.

Er kan derhalve gemeld worden door:
• individuele kinderartsen;
• arts-assistenten;
• vertegenwoordigers van vakgroepen;
• subspecialistische contactpersonen in academische centra, die zich slechts op “hun eigen ziekte(n)” hoeven te richten.

Opname van een aandoening in het systeem

Elke, al dan niet universitair werkende, kinderarts kan een verzoek bij het bestuur van het NSCK indienen om een aandoening in het systeem op te laten nemen. Protocol en vragenlijsten worden door de onderzoeker opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. Zonodig kan in overleg met de coördinator het protocol worden afgestemd op in andere landen gehouden signaleringen, zodat internationale vergelijking mogelijk is.
 
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd voor opname van een aandoening in het systeem. Deze kosten bedragen 5000 euro per jaar (excl. BTW).