Resultaten meldingen 2009

Meldingen: overzicht 2009 t/m 31 december
 

 

Aandoening

Code

Aantal

     

Astma (moeilijk behandelbaar)

Astma

112

Alcoholintoxicatie bij kinderen

Alcintox

518

Auto-immuun gerelateerde ontstekingen

MS

19

Congenitale afw. nieren en/of urinewegen

ConNier

384

Cystic Fibrosis

CF

56

Hemoglobinopathie

Hb P

89

Ernstige hyperbilirubinemie

Hyperbil

39

IgG-subklasse en/of antipolaire antistofdeficiëntie

IGG

41

Kinderen geboren met het syndroom van Down

Down

164

Zieke kinderen zonder papieren

Kinzopa

36

Ziekte van Kawasaki

Kawasaki

45

     

Totaal

 

1503

 

Mutaties
Op 1 januari 2009 is gestart met de signalering van IgG-subklasse en/of antipolysacharide antistofdeficiëntie en Zieke kinderen zonder papieren.
Op 1 januari 2009 is gestopt met de signalering van Foetaal alcohol syndroom en Chronisch Vermoeidheidssyndroom.

Mijn sectie