Resultaten meldingen 2008

Meldingen: overzicht 2008 
 

Aandoening

Code

Aantal

     

Astma (moeilijk behandelbaar)

Astma

136

Alhocolintoxicatie bij kinderen

Alcintox

334

Auto-immuun gerelateerde ontstekingen

MS

18

Chronisch Vermoeidheids Syndroom

CVS

141

Congenitale afw. nieren en/of urinewegen

ConNier

299

Cystic Fibrosis

CF

51

Hemoglobinopathie

Hb P

146

Ernstige hyperbilirubinemie

Hyperbil

52

Foetaal alcohol syndroom

FAS

18

Kinderen geboren met het syndroom van Down

Down

158

Ziekte van Kawasaki

Kawasaki

56

     

Totaal

 

1409

 

Mutaties
* Op 1 januari 2008 is gestart met de signalering van Astma (moeilijk behandelbaar) en Congenitale afwijking van nieren en/of urinewegen. De signalering van Down syndroom is uitgebreid met Down syndroom en Leukemie. Op 1 januari is gestopt met de signalering van Anorexia, neuroborreliose,Hypospadie en/of ambigue genitaliën, Varicella en Obesitas. 

Mijn sectie