Resultaten meldingen 2007

Meldingen: overzicht 2007

Aandoening

Code

Aantal

     

Alhocolintoxicatie bij kinderen

Alcintox

302

Auto-immuun gerelateerde ontstekingen

MS

18

Chronisch Vermoeidheids Syndroom

CVS

30*

Cystic Fibrosis

CF

14*

Hypospadie en/of Ambigue Genitaliën

Ambigue

106

Anorexia Nervosa

Anorex

422

Hemoglobinopathie

Hb P

99

Ernstige hyperbilirubinemie

Hyperbil

59

Foetaal alcohol syndroom

FAS

42

Kinderen geboren met het syndroom van Down

Down

168

Morbide Obesitas

Obesitas

90**

Neuroborrelliose

-

34

Varicella Zoster Virus

Varicella

32**

Ziekte van Kawasaki

-

39*

     

Totaal

 

1455

 

Mutaties
* Op 1 juli 2007 is gestart met de signalering van Cystic Fribosis (CF), Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) en Ziekte van Kawasaki.
** Op 1 juli 2007 is gestopt met de signalering van Morbide Obesitas en Varicella Zoster Virus.
Op 1 januari 2007 is gestart met de signalering van Foetaal alcohol syndroom (Fas), Alcohol-intoxicatie bij kinderen (Alcintox) en Auto-immuun gerelateerde ontstekingen (MS).
Op 1 januari 2007 is gestopt met de signalering van Nefrotische syndroom (NS) en Medium chain acyl-coa dehydrogenase deficiëntie (MCADD).

Mijn sectie