Aandoeningen melden

Melden per meldingskaart

Maandelijks wordt aan alle klinisch werkzame kinderartsen in algemene ziekenhuizen, of aan een vertegenwoordiger van de vakgroep, en aan contactpersonen voor een aandoening in academische ziekenhuizen een meldingskaart gestuurd, die na invulling binnen 14 dagen wordt terugverwacht. Na aanmelding krijgt de inzendende kinderarts van de onderzoeker een vragenlijst opgestuurd voor de gemelde aandoening.
Er kan derhalve gemeld worden door:

- individuele kinderartsen;

- vertegenwoordigers van vakgroepen

- subspecialistische contactpersonen in academische centra, die zich slechts op “hun eigen ziekte(n)” hoeven te richten.

Melden per email

Het NSCK promoot het gebruik van email voor de meldingen. Dit gaat sneller, de vragenlijst komt direct terug na insturen van een melding (zodat u nog weet wie het was), het kost minder en de verwerking van de gegevens gaat gemakkelijker. Voor het melden per email is een speciale elektronische blauwe kaart gemaakt. Stuur ons een mailtje met uw naam: nsck@nvk.nl.

Mijn sectie