Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Links naar andere sites

 

Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) (link)

 

Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI) (link)

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (link)

 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (link)

 

Fevertravel (link)

 

Kinderformularium (link)

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2024 by DNN corp