Integratieve geneeskunde

Ines von Rosenstiel , Miguette Jadoul, Winnie Schats

 

1.8    Tot besluit: het patiënt perspectief centraal

Het voorafgaande laat een breed beeld zien van

  • de behoefte van ouders aan meer informatie over CAM-middelen en behandelingen ten aanzien van specifieke KMB-problematiek, alsook van
  • de relevantie voor de beroepsgroep van nader onderzoek naar en kennis van zowel de problematiek als van reguliere en niet-reguliere interventies (aard, omvang en gebruik). Daarbij laat bovenstaande tevens zien dat een onderscheid tussen regulier en niet-regulier feitelijk niet meer te maken is.

De wens tot meer integratie van regulier en complementaire geneeswijzen is ook een publiek gedreven beweging. De mondige ouder wil graag meer invloed hebben in het zorgproces van zijn/haar KMB, meer keuzevrijheid en meer coaching van kundige professionals. In Nederland wordt Integrative Medicine in de zin van integratie van complementaire behandelwijzen in de reguliere zorg, ondanks de aanwezige behoefte bij patiënten, maar mondjesmaat in de praktijk uitgevoerd. Reeds in 2001 heeft de Amerikaanse Academy of Pediatrics aanbevelingen opgesteld hoe kinderartsen, of ze nu in een ziekenhuis of daarbuiten werkzaam zijn, het thema van CAM zouden moeten adresseren. Zij stellen dat een vertrouwensvolle relatie met open, kritische blik naar alle (reguliere dan wel niet-reguliere ) behandelmogelijkheden centraal moet staan in de respectvolle gesprekken met de ouders, en dat het zou moeten gaan om een gebalanceerd advies en het waken voor eigen vooroordelen of een andere bias (42).

 

Laatste gewijzigd op: