Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Resultaten meldingen 2005

Meldingen: overzicht 2005

Aandoening

Code

Aantal

     

Congenitale malformaties na maternaal anti-epilepticagebruik

ConMal

4

Diabetes Mellitus

DM2

572

Hemoglobinopathie

Hb P

80

Henoch Schönlein Purpura

HSP

123

Ernstige hyperbilirubinemie

Hyperbil

27

Intracraniële bloedingen

ICB

11

Kinderen geboren met het syndroom van Down

Down

223

Vitamine K deficiëntie pasgeborenen

Vitamine K

7

Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiëntie

MCADD

24

Morbide Obesitas

Obesitas

208

Nefrotische syndroom

NS

53

Stille ondervoeding aan de borst

SOB

46

Kindermishandeling

Kmish

131

Rubella syndroom

Rubella Aantal

5

     

Totaal

 

1514

 

Mutaties
Op 1 januari 2005 is de signalering gestart van Vitamine K deficiëntie bij pasgeborenen.
Op 1 januari 2005 is gestopt met Malaria.
Op 1 juli 2005is gestart met de signalering van Hyperbilirubinemie, Kindermishandeling en Morbide Obesitas.
Op 1 juli is gestopt met de signalering van Stille ondervoeding aan de borst, Henoch-Schönlein Purpura en Intracraniële bloedingen.
Op 1 september 2005 is de signalering gestart van Rubella syndroom.

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK