Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Meldingen 2001

Meldingen: overzicht 2001

Aandoening

Aantal

 

 

Acute slappe verlamming

30

AGS

34

Chronische Inflammatoire Darmziekte

82

Diabetes Mellitus

473

Ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen, Lareb

32

Groep B Streptokokkenziekten

240

HIV/AIDS

97

Infecties door niet-tuberculeuze mycobacteriën

25

Kinkhoest

182

Neonatale Allo-Immuun ThrombocytoPenie

30

Neurale buis-defecten

72

 

 

Totaal

...

 

Mutaties
Op 1 januari 2002 is de signalering gestopt van Allo-immuun thrombopenie, Chronisch inflammatoire darmziekten, Diabetes Mellitus en Groep B streptococcen. Op 1 januari is gestart met ALTE, Ataxie en ITP.

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK